گلی خانه گردشگری

با سفر به پارک جنگلی النگدره می توان بهترین و خاطره انگیز ترین سفر را برای خود رقم زد. در پای ارگ، باستان شناسان دو لوحه ایلامی هخامنشی را مییابند که قابل مقایسه با یافته های مرکز هخامنشی در پرسیپولیس بوده و مربوط به اواخر سده های ششم و اوایل پنجم ق م میباشد. بخصوص ارگ، با برجهای دایروی نشاندهندۀ عنعنات ایرانیان شرقی است. بعلاوه، مهندسی استحکامات اولیه و ارگ کندهار کهنه مشخصاتی را نشان میدهد که قویا با ساحات دیگر حصص شرقی فلات ایران رابطه دارد (نسبت به غرب ایران).

برزیل یکی از بزرگترین کشورهای جهان است که جنگلهای انبوه و بارانی آمازون را در خود جای داده است. علاءالسلطنه سفیر ایران در لندن، نوشتهای بیرون داد که در آن، رو دادن شورشی را در ایران، دروغ شمرد، چیزیکه هست او نیز پیش آمد را، بمعنی دیگری باز نموده چنین نوشت: اندک رنجشی میانه دولت با علما رو داده بود، و علماء به عبدالعظیم که چند کیلومتری تهران است پناهیده بودند، شاه از روی مهربانی، فرمود رنجش آنان را بردارند و بتهران باز گردانند.

به همین دلیل عده زیادی آن را از زیباترین جنگل های ایران میدانند. عرض کردم همان ناشناسی من دلیل بیغرض من است.. این همان سرزمین ساکاهیماورگه فوق الذکر است. واقعیت این است که این داستان کاملاً تأیید نشده است ، اگرچه بهتر است در رودخانه های آمازون برهنه غسل ندهید. شروع پیاده روی و کوه پیمایی از روستای عسل محله که در سمت راست جنگلی و چپ دره پر آب و رودخانه دریا سر که سر چشمه آن از یخچال دائمی قله سیالان ۴۲۵۰ متر و کندیگان ۴۰۰۰ متر که در فصل بهار و تابستان به اوج پر آبی می رسد و با ۲۴ درصد پر شیب ترین رود ایران است به همین دلیل گرگر و غرش آب در طول مسیر موسیقی گوش نوازی به اجرا می گذارد.

جنگل های این ناحیه با وجود برخی شباهت ها با جنگل های خزری، به دلیل تفاوت های آب و هوایی و گیاهی، ویژگی خاصی دارند و به همین دلیل در برنامه «انسان و زیست کره» یونسکو، این منطقه را در سال ۱۳۵۵ ذخیره گاه زیست کره معرفی کرد. در همین تابستان گذشته چندین بار جنگلهای کشور طعمه حریق شد و این مهمترین سرمایههای ملی، آن هم در شرایط بحرانی زیست محیطی کنونی نابود شد.

در اینجا هم دو سید بچاره بخردانه نیکی برخاستند. نامهٔ ناصرالملک بطباطبایی عینالدوله چون گفتار طباطبایی را شنید که آشکاره از استبداد بد گفته، و از آنسوی نیرومندی آنان را میدید، بیک چارهٔ دیگری برخاست، و آن اینکه ناصرالملک را که در انگلستان درس خوانده، و خود بدانشمندی و نیکی شناخته میبود، و از اینسوی دینداری هم از خود مینمود، وا داشت که نامهای بطباطبایی نویسد، و باو چنین گوید که مشروطه برای ایران هنوز زود است، و میباید کنون را بفزونی دبستانها کوشید، و بمدرسهها که هست سامانی داد، و بدینسان مردم را، برای مشروطهخواهی آماده گردانید.

آشوب کرمان در اینمیان در کرمان هم کارهایی رخ میداد. تعدادی قهوهخانه و رستوران هم در اطراف پارک هستند. ایسنا/البرز رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: طی چهار سال گذشته ۲۹ پارک در کرج ساخته شده که ۲۳ مورد آن در مناطق کم برخوردار بوده است. ساختمانهای این شهر جنگلی نیز که با گیاهان سبز و باغهای آسمانی اعجابانگیز پوشیده خواهد شد در امتداد پارک شهر قرار خواهد گرفت و یک برج بسیار بلند میزبان مراکز خدماتی، هتلها، فضاهای تجاری و مغازههای خردهفروشی شهر خواهد بود. تبصره 3- عرصه و محاوط تاسيسات و خانههای روستايی و همچنين زمينهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگلها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شدهاند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود.

بهگفته رسول قهرمانی فعالانی که جان خود را فدای جنگلهای زاگرس کردند در قانون مصداق «فداکار خدمت» میشوند. در1993، دهقانان محلی بامتداد مسیر فوقانی دریای پنجشیر (شمالشرق کابل) گنجی را کشف میکنند که ادعا میشود قسمتی از خزانۀ اکسوس باشد. در کنجها، اتاقهای بسته و زینه ها قرارداشته و مدخل ساختمان بامتداد سمت جنوب است. بسیار خیالی خواهد بود اگر این طرز استدلال را دنبال کنیم، اما مهم است بخاطرداشت که پس از سقوط هخامنشیان، بکتریای قدیم بزودی به یک مرکز بسیاربزرگ و موفق مستعمرۀ (ناقلین) یونانی ها و مقدونی ها تبدیل میشود. این لوحه ها قسمت اعظم اشیای خزانه اکسوس در موزیم برتانیه و گنج کشف شده در اوایل سال های 1990 را تشکیل میدهد.

این خزانه در 1877 در شمال آمودریا در(شمال) بکتریای قدیم کشف میشود. لذا بسیار ممکن است خزانۀ اکسوس در موزم برتانیه، از این ساحه منشا گرفته باشد. این اشیا در واقعیت یاد آورمواد قبلی خزانۀ اکسوس بوده و میتواند قسمتی از گنج اصلی باشد. در دوران هخامنشی، این احتمالا یک قلعه تقریبا دایروی بقطر 1200/1000 متر با یک ارگ درجنوبشرق بوده است. این ساحه دربرگیرندۀ مساحت 600 در 1100 متر بوده و توسط استحکامات عظیم احاطه شده است. بآنهم این پایان داستان نیست. بآنهم منشای آنها تا این اواخر نامعلوم مانده است.

یکی از مظاهردلچسپ کندهار کهنه منشای آنست. یکی از ویژگیهای شگفتانگیز این اثر پر رمز و راز، معبر مخفی است که این تپه را به شهر استرآباد متصل میکند. اکرم بهرامی نوشته است : « فرهاد اول پادشاه آماردها را در منطقه آمل شکست داد و آنها را به حوالی خوار ، مشرق ورامین ، کوچانید و تپوریها جای آنها را گرفتند . او در سالیان بعدی ارتشهای هخامنشیان پارسی را شکست میدهد که توسط شاه شاهان، داریوش 3 کودومانوس فرماندهی میشود. این مرد بالاخره شکست میخورد، اما موقعیت مهم او در شمالشرق امپراطوری هخامنشی قبلی، حتی پس از مرگش را میتوان از این حقیقت اندازه گرفت که دخترش، اپاما در سالیان بعدی با سیلیوکوس، جنرال الکساندر ازدواج میکند.

روز تا روز دارایی عامه وملی را غارت مینمایند. حریق سوم از عصر روز جمعه در منطقه «کندسکوه» گزارش شدو حریق چهارم نیز از روز جمعه آغاز شد که متاسفانه این حریق همچنان ادامه دارد. این وزارت روز سهشنبه 19 جدی، با نشر خبرنامهای گفته است که در پایان سال مالی ۱۳۹۵ خورشیدی، جنگلهای کشور ۲۹۹ هزار و ۳۵۰ جریب بود. جمعیت این روستا در گذشته بالغ بر ۲۰۰ خانوار بود ولی در فصل زمستان این جمعیت به حداقل مقدار است. برای دیدن منطقه توریستی الیمستان، اواسط بهار و اوایل پاییز بهترین فصل می باشد. کارشناسان زراعتی نیز میگویند که پانزدهم تا بیستم سنبله، بهترین زمان برای چیدن پسته در جنگلهای غرب افغانستان است.

دیدگاهتان را بنویسید