قره داغ اولکسی(نجف تراکمه)

در بازدید از این چشمه می بینید که چگونه آب و سبزه در شکم یک حفره سنگی قرار گرفته اند و شاهکاری زیبا خلق کرده اند. در مسیر گذر از اروست زیبا و رسیدن به چشمههای بینظیرش، نظارهگر طبیعتی سرسبز و ارتفاعاتی پوشیده از درختان سوزنی و گیاهان بوتهای و درختچهها خواهید بود. برای رسیدن به این منطقه کافی است به سمت شرق تهران حرکت کنید. سر منشا حیات در این منطقه چشمه آب گوارایی است که ضمن زایش حیات گیاهی و انسانی، زیبایی، طراوت و صفایی خاص به این مکان زیبای گردشگری بخشیده است. منطقهٔ ییلاقی چشمه اعلا با آب و هوای دلپذیر و خنک در ایام فراغت و تابستان پذیرای هزاران گردشگر است.

شهنوازی افزود: از خصوصیات بارز این چشمه املاح معدنی مفید و درجه حرارت آن است که در زمستان گرم و در تابستان خنک است. مظهر چشمه در مجاورت همین آب معدنی طبیعی از رشته آبهای بیکربناته کلسیک سبک سرد و خوراکی است. درباره چشمههای آبی مناطق مختلف گمانه زنیهای فراوانی وجود دارد، اما چیزی که مشخص است، آب چشمه اعلا، از باران و برف سالیانه که به خاک نفوذ میکنند، میجوشد. دربارهٔ چشمههای آبی مناطق مختلف گمانه زنیهای فراوانی وجود دارد، اما چیزی که مشخص است، آب چشمه اعلا، از باران و برف سالیانه که به خاک نفوذ میکنند، میجوشد.

اگر آب را تیره و ناخوش بیند، غم و اندوه صعب تر است. جابرمغربی گوید: آب چشمه به خواب ، دلیل بر عمر صاحب خواب است، به آنقدر که در چشمه آب بیند، خاصه که دست در آن آب زند و آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود و بعضی از معبران گویند: چون آب چشمه ایستاده بود به تاویل، دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آب چشمه در خواب ، بر پنج وجه است.

چشمه دیگری که آیات الهی نام آن را بیان می دارد، چشمه تسنیم است، انجا که، می فرماید: «و مزاجه من تسنیم عیناً یشرب بها المقربون»: این شراب طهور ممزوج با تسنیم است، همان چشمه ای که مقربان از آن می نوشند. گردشگری نه تنها پل بین مردم و فرهنگ است، بلکه به ارتقای صلح و احترام میان ملت ها نیز کمک می کند در سال 2005 در جهان بیش از 800 میلیون نفر به گردشگری پرداخته اند. روستای گلستان واقع در 5 کیلومتری مشهد، دارای مناظر کوهستانی و باغات میوه با درههای سرسبز است که به رغم وجود این مواهب طبیعی، از جمله بند گلستان، که از زیباترین جاذبههای طبیعی شهر مشهد است، وجود آستان مقدسه امامزادگان یاسر و ناصر به اهمیت گردشگری آن افزوده است.

مهريز نام شهر مشخصي نيست، بلكه عنوان ناحيهاي است شامل مجموعهاي از روستاهايي كه نام قديم آنها مهريجود بوده و به مهرنگار دختر انوشيروان نسبت داده شده است. نشر چشمه در سطح شهر تهران کتابفروشیهای معروفی هم دارد. سیامک گلشیری قلم شناختهشدهای در داستاننویسی دارد. مهمانی تلخ رمان کوتاهی است از سیامک گلشیری که در ژانر رازآلود نوشتهشده است. سیامک گلشیری در کتاب مهمانی تلخ داستانی رازآلود از کینهای قدیمی را روایت میکند.

تورج با اصرار از استاد دعوت میکند تا آن شب به همراه همسرش به باغ آنها بیایند؛ اما این مهمانی که ابتدا ظاهر شیرینی دارد تبدیل به ضیافتی تلخ و هولناک میشود. در این رمان هم همان حس دلهره تا پایان داستان خواننده را رها نمیکند. میتوان کل داستان را به دریای آرامی تشبیه کرد که موجی در دل آن بلند میشود و در پایان دوباره آرام میشود. جوشش این چشمهها از دل زمین با گرما و خواص طبیعی از زیباییهای خیرهکننده و چشمنواز منطقه است که برای لحظاتی روح و روان آدمی را به اعماق زمین در جستوجو و کشف این زیباییها به مهمانی میبرد.

برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود.مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند. آقای مدیر مرد زحمتکشی بود. مدیر نشر چشمه حسن کیائیان است. مسعود بُربُر، داستاننویس و پژوهشگر ادبی، درباره ویژگیهای آثار سیامک گلشیری گفت: سیامک گلشیری در داستانهای خود دچار برخی از آسیبهای جدی باستانشناسی معاصر نیست؛ بسیاری از نویسندگان ما تفاوت ماهوی داستان کوتاه و رمان را در نظر نمیگیرند و تصور میکنند تفاوت این دو تنها در کوتاهی و بلندی اثر است. گلشیری ابتدا جریان طبیعی از زندگی را روایت میکند اما رفتهرفته خواننده شاهد برهم خوردن این نظم و تعادل است.

گلشیری با توصیفات دقیق و نویسنده شبیه یک فیلم رازآلود هالیوودی خواننده را از میان صفحات کتاب به مهمانی تلخی دعوت میکند. یکی از ویژگیهایی که این رمان را مثل یک فیلم سینمایی هیجانانگیز میکند استفاده از فرمول «تعادل اولیه- برهم خوردن تعادل- تعادل ثانویه» است که نویسنده باظرافت آن را به کار گرفته است. محوطه پیرامون چشمه امروزه به مجموعه وسیعی تبدیل شده که علاقه مندان به طبیعت و خستگان از زندگی شهری را هنگام غروب و روزهای تعطیل گرد خود جمع میکند. خیال انگیزترین صحنه های منطقه به هنگام طلوع و غروب خورشید است که تلالو نور خورشید در حوضچه ها و انعکاس نور آنها همراه با سایه روشن طبیعت اطراف جلوه های تحسین بر انگیز از موهبت خداونودی را به جلوه گری می گذارد که این چشم اندازهای چشم نواز هیچگاه از روح و ذهن فراموش نمی شود و بارها و بارها طبیعت دوستان را به تماشای خود فرا می خواند.

تورج به استاد میگوید که گذشتهها را فراموش کرده است و حالا ازدواج کرده و زندگی مرفهی دارد. کوراوغلی محبوبترین و برجسته ترین قهرمانی است که فولکور مردم آذربایجان خلق کرده که از آسیای مرکزی تا سواحل شرق و غرب دریای خزرو درمیان قبایل قفقاز و آذربایجان ایران شناخته شده است و در این زبان امثله فراوانی براساس شخصیت کوراوغلی موجود است . برفهای روی قله دماوند مسیری بسیار طولانی را از میان لایههای مختلف در داخل کوه طی میکنند تا به مخزنی در دل کوه برسند.

اگر به عمق و ریشهی موضوعاتی که بذر کینه را در دل افراد کاشته نگاه کنیم گاهی مواردی را پیدا میکنیم که از سادهترین چیزها ناشی شدهاند و به اتفاقات اسفناکی ختم شدهاند. حکایت کینههای قدیمی از زمانهای خیلی دور باعث اتفاقات جبرانناپذیری در مقیاسهای بزرگ و کوچک بوده است. رامین ارژنگ که قبلاً باعث اخراج شدن تورج از دانشگاه شده سوار ماشین تورج میشود و صحبت میان آنها شروع میشود. تورج بعد از سالها یکی از اساتید قدیمیاش استاد رامین ارژنگ را در اتوبان میبیند.

چشمه پیر سقا در طول سالیان متوالی داستانها و روایتهای زیادی را به خود دیده و گفته میشود که در دوران قاجار نیز یکی از اربابان این منطقه در کنار آن مدتی توقف کرد ولی چشمه جاری نشد و بعد از رفتن او آب چشمه به جریان افتاد. به هرحال برای آگاهی از مفهوم سلامت روان، از دیدگاه قرآن و سنت به برخی از آیات و روایات اشاره می کنیم، در قرآن کریم در ضمن دو آیه به روان سالم (قلب سلیم) اشاره شده است: یکی در سوره شعراء ضمن دعای ابراهیم خلیل علیه السلام که خداوندا! خواجه حافظ اصطلاحات عرفانی را معمولا رمز آگین به کار میرد، بگونهای که علاوه بر معنای ظاهری میتوان مفاهیم رموز عرفانی را نیز از آن استنباط کرد.چنین لغات و اصطلاحات در دیوان حافظ جلوه و عظمتی دیگر مییابند کتا حدی که معنای بعضی از آنها از مفهوم عادی و واقعی فراتر رفته، شکوه افسانهای و اساطیری به خود میگیرد.از آن جمله است:آتش طور، وادی ایمن، آشنا، آینه، آینه جام، آینه دل، آئینه اسکندری، ابرو، چشم، خرابات، پیر خرابات، پیر می فروش، میخانه، خمخانه، پیر مغان، پیر میکده، پیر گلرنگ، مغبچه، ترسابچه، شاهد، باده، شراب، می، درد، الست، امان، می الست، می عشق، می وصل، ساقی، تجلی، نور، پرتو، فروغ، جلوه، فیض، جام، جام اسکندر، جام جهان بین، جام جم، خال، خلوت، دوش، دیر، دیر مغان، دیر رند سوز، چاه زنخدان، زلف، گیسو، زنار، خط، روی، رند قلندر، ملامت، حال، شوق، اشتیاق، مقام، مقام حیرت، مقام رضا، مقامات، مقامات معنوی، نفس، نفس آشنا، نفس باد، بوی، نسیم، صبا، نفحه، نفحات، نفس بادیمانی، مستی و مستوری.

نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج. آب این چشمه که ˈاعلاˈ نام دارد از زیر صخره سنگی میجوشد که دارای صلابت و استحکام زیادی است و گفته میشود این چشمه که آب آن قبلا خیلی بیشتر از این مقدار بوده مردم به آن احترام خاص میگذاشتند و گرامی اش میداشتند. ظاهراً همان الیاس پیغمبر است که گفته اند وی حیات ابدی دارد و در دریاها باشد و درماندگان را یاری دهد.

اگر بیمار است شفاا یابد. اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود. Karahayt Thermals، Akköy Mud Spas، Tekköy Spas، Babacik Spas، Kzldere Spa و Yenice Kamara از چشمه های آب گرم معروف این منطقه هستند. بعد از درگذشت پیرمرد طایفه او به نام «آل وارث» معروف شد. تهدید در وجود او کارگر نبود. همچنین استراحتگاه های 3 ستاره با امکانات کامل ، اردوگاه های گردشگری مجهز ، رستوران ها و بازارها وجود دارد.

این مکان بسیار اسرارآمیز بوده و اشکالی عجیب دارد. این گونه شد که ایوب سرگذشتی غم انگیز و در عین حال پرشکوه و پر ابهت دارد، صبر و شکیبایی او مخصوصا در برابر حوادث ناگوار عجیب بود. در زومیت شما قادر به تغییر تصویر پروفایل خود هستید، هر گونه تصاویر زننده، مستهجن، بیربط و توهین آمیز حذف خواهد شد.7. پس از دانلود کتابها، میتوانید آنها را در قسمت کتابهای من در سایت و یا اپلکیشن پیدا کنید و از خواندن آنها در هر جایی و هر زمانی لذت برید.

از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است. فشرده داستان سکندردراین قراراست که وی بعد ازلشکرراندن به مغرب ، ازآب حیات اطلاع یافت وهمراه با ده هزارلشکروسازوبرگ وتوشه به جستجوی آن برآمد.وی دو “مهر” رانیزگرفت ، که به مدد آنها، آب درشب تیره مانند آفتاب بتابد.یک مهر راباخود نگاهداشت وآن دیگرش را به خضرکه رهنمای اوبود،سپرد.

دیدگاهتان را بنویسید