فهرست محبوب ترین جاهای دیدنی تهران + توضیحات و عکس

این محل در هزاره سوم پیش از میلاد ناگهان متروک شد و دوباره از هزاره دوم مسکونی و آباد گشت. نخست شهر بزرگ و آباد ري را تسخير كردند، سپس به شمال شرقي رفتند و به سرزمين كومش (شهرهاي سمنان، دامغان، بسطام) رسيدند.در دوران حكومت امويان و عباسيان به ويژه پس از قتل ابومسلم خراساني به دست منصور دوانقي، شورش و بلوا سراسر ايران را در برگرفت و نهضتهاي بيشماري به وقوع پيوست كه از مهمترين آنها قيام سنباد زردشتي بود.در اندك زمان، زردشتيان طبرستان ونواحي شمال قومس يعني سنگسر (مهدي شهر)، شهميرزاد وفولاد حمله، به دور رهبر اين نهضت جمع شدند و قومس و ري را به تصرف درآوردند، ولي در ساوه شكست خوردند وسنباد به قومس گريخت و پس از ضبط خزاين ابومسلم روبه طبرستان نهاد، ولي در درههاي سنگسر و شهميرزاد به دست شخصي به نام لونان طبري به قتل رسيد.از قرن دوم هجري، نهضت ضدبيگانه به طور آشكار در ايران آغاز شد.

پس از سرعین در استان اردبیل؛ شهر آمل با بیش از ۲۶ دهنه آب معدنی گرم و سرد در رده دوم اهمیت قرار میگیرد. دلیل این اعتدال حضور همین چشمه جوشان در دل شهر است. بين سالهاي 700 تا 900 هجري، منطقه دامغان شاهد حضور حكمرانان مختلف بود و طبق روايت سياحاني كه از اين شهر ديدن كردند، در آن زمان دامغان آخرين شهر عمده غرب ايران محسوب ميشد. در همين اوان، يزدگرد سوم آخرين پادشاه سلسله ساساني، سرگرم مبارزه با مهاجمان عرب بود كه به تازگي به ايران تاخته بودند.

شهر دامغان در چهار صد سال پيش از ميلاد مسيح چنان عظمتي داشت كه اشك سوم وتيرداد اشكاني در سال 249 پيش از ميلاد آن را پايتخت خود قرار دادند. جغرافیدانان دوران اسلامی از قرن سوم تا ششم هجری در کتابهای خود اطلاعات با ارزشی از شناخت عشایر فارس بدست میدهند و آنچه که در مجموع همه نوشته ها مورد تایید قرار دارد اینست که در همه آنها عشایر منطقه را «کردان فارس» نامیدهاند؛ ضمن اینکه در پست «چرا لرها را کرد مینامیدند» به ریشههای این موضوع پرداخته شد. علت این است که این سازه ها همه به هم متصل اند.

البته در ۲۰۰ سال اخیر آب چشمه کمتر شده است و فقط آب بر روی حدود ۱۰۰۰ متر مربع از پلکان ها جریان دارد و بقیه پلکان ها که آب از روی آن جاری نیست مانند چشمه های پاموکاله ترکیه به رنگ سفید خود نمایی می کند. البته این میدان در اصل مکان تکیه تجریش می باشد که یکی از قدیمی ترین تکیه های تهران به شمار می رود و بعد از ده محرم به اجاره در اختیار بازار میوه تره بار قرار می گیرد. البته در کشور های مختلف این تعریف میتواند بسیار متفاوت باشد مثلا در بعضی کشورها فقط بیماران خارجی که به بیمارستان مراجعه میکنند را به عنوان توریست سلامت در نظر میگیرند درحالی که برخی دیگر تمامی افرادی که به این منظور وارد کشور میشوند را به عنوان گردشگر درمانی حساب میکنند.

استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: در نشست با مقامات ترکیه، برخی مسائل مرزی مربوط به استان آذربایجانغربی مطرح شد که مهمترین آنها، ایجاد مرز رسمی در کوزهرش سلماس و بورالان ماکو بود. باغستان بسيار داشت. بيديوار و خار، و هيچ مانعي از دخول در باغات، و قزوين را شهري نيكو ديدم، باروي حصين و كنگره بر آن نهاده و بازارهاي خوب، مگر آنكه آب در آن اندك بود و منحصر به كارگرها در زيرزمين و رئيس آن شهر مروي علوي بود.

طرفداري از فرزندان عليابنابيطالب از علل نهضت بود و مردم منطقه سمنان نيز با دفاع خود از سادات علوي كه منجر به كشته شدن تعدادي از مردم نيز شد، وفاداري و ارادت خود را به اين خاندان به ثبوت رساندند.از زمان سلسله طاهريان تا غزنويان نيز سمنان اهميت خود را حفظ كرد واز جمله مناطقي بود كه شاهد انبوه كشمكشها بود. قشون حکومتی قلعه زلف آباد که محل تجمع مخالفین دولت بود باخاک یکسان کرد. خوار توسط قشون چنگيز به تصرف مغولان درآمد و هلاكوخان با تخريب و تصرف قلعههاي فرقه اسماعيليه، بالاخره طومار اين فرقه را در هم پيچيد.

هم اکنون دهانه آن دو متر و نیم و عمق آن سی متر می باشد. اگر هنگام سفر به اصفهان تصمیم گرفتید سری هم به کویر ورزنه بزنید توصیه میکنیم حتما کفش مناسب پیادهروی بپوشید و کرم ضد آفتاب بزنید. به نظر میرسد که این نام به طور کامل با مکان هماهنگ است و به زیبایی تمام این خطّۀ سرسبز و خرم را در یک کلمه توصیف کرده است. به طوري كه در اين ايالت، 150 قلعه در اختيار اين فرقه بود كه هر مجموعه از آنها ار يك كدخدا و هر قلعه مجزاي آن را يك محتشم كه به منزله فرماندار كل يا حاكم بزرگ بود، زير نظر داشت.

انجمن، تازمان به توپ بستن مجلس و قتل عدهاي از آزاديخواهان شناخته شده همچون ملك المتكلمين و صوراسرافيل فعال بود و در اين زمان منحل شد. آغا محمدخان قاجار پس از شكست لطفعلي خان زند و تأسيس دولت قاجاريه، مقر حكومت خود را به تهران منتقل كرد وبراي ايجاد امنيت و حفظ پايتخت از تجاوز تركمانان، عدهاي از افراد ايل اصانلو از محال خمسه زنجان را به خوار كوچاند و در دهات خالصه اين ناحيه مسكن داد.

در سال 1172 هجري قمري با كشته شدن محمد حسن خان قاجار، كريم خان پسر وي آغا محمد خان را با خود به شيراز برد وبا دختر محمد حسن خان نيز ازدواج كرد. اين كشت وكشتار، در زمان تيمور لنگ نيز كه از سال 783 هجري حمله به ايران را شروع كرد، ادامه يافت. اين فرد كه با اعمال ظالمانه خود عرصه را بر مردم منطقه تنگ كرده بود، باعث قيام مردم برضد حكومت و استبداد شد و عدهاي از بزرگان و انديشمندان سمناني پيشاپيش مردم، مبارزه براي تحقق مشروطيت را شروع كردند. ايلخانان مدتها بر اين نواحي حكومت كردند تا اينكه سربداران با ظهور در شرق ايران علم مخالفت با مغولان را برافراشتند.سربداران در زمان يحيي كرابي پنجمين امير سربدار با از بين بردن طغاي تيمورخان امير ايلخان وقلع وقمع اردوي آنها شهرهاي استرآباد، بسطام، شاسفان، دامغان، سمنان، خوار و طبران را تصرف كردند، ولي مقارن سال 766 هجري عدهاي از صحرانشينان مغول تحت رياست امير ولي با تصرف كرمان به نواحي بسطام، دامغان، سمنان، فيروزكوه و خوار تاختند و اين مناطق را از قلمرو سربداران خارج كردند.در سال 909 هجري حكومت فيروزكوه و خوار با حمله شاه اسماعيل مؤسس سلسله صفوي از بين رفت.

در زمان حكومت غزنويان وبه ويژه سلطنت سلطان مسعود، خراسان و قومس وري مورد تاخت وتاز طغرل بيك سلجوقي و غزان (تركان غز) قرار گرفت و عدهاي از اهالي سمنان، دامغان، خوار و برخي ديههاي ري جان خود را از دست دادند. در اواخر سلطنت سلطان مسعود كه بعد از مرگ سلطان محمود به سلطنت رسيد، ايالت كومش مورد تاخت وتاز تركان غز واقع شد. علاوه بر خواص درمانی آبهای اژه میتوان به تفریحاتی مانند شنا، قایقسواری، موجسواری و.. علاوه بر این، در گوشهوکنار پارک، حوضچههای پرآب و روانی وجود دارد که لذت گردش در پارک سرچشمه را دوچندان میکنند.

پس از پایان جاده به سمت چمستان حرکت کنید تا به تابلوی لاویج یا پارک جنگلی کشپل برسید. 32- اگر میرفتم، دو یا سه زیارت حضرت رضا علیهالسلام از من فوت میشد! گاه دیده می شود که در حالات شدید بیمار پابرهنه راه می رود و یا بی جا لخت می شود. در عهد فرمانروايي مادها، اين منطقه حد فاصل بين ايالات ماد و پارت بود و اين دو سرزمين را از يكديگر جدا ميكرد.

به اين ترتيب ناحيهاي كه خوار نيز جزء آن بود تا آخر سلطنت سلطان سنجر عملاً جزء متصرفات سلجوقيان محسوب ميشد.مقارن قيام علاءالدين تكش، مؤسس سلسله خوارزمشاهيان، دامنه مبارزه عليه سلجوقيان به جلگه خوار نيز كشيده شد و تكش از خوار گذشت و ري را به تصرف درآورد.حمله مغول به ايران در سال 616 هجري قمري آغاز شد. به اين ترتيب منطقه خوار در دوره قاجاريه مورد توجه خاص حكمرانان اين سلسله قرار گرفت. بسطام دردوره سلجوقي بيشتر مورد توجه قرار گرفت و در دوره ايلخانيان از زمان غازان خان به بعد، رونقي تازه يافت. با اين كار، قسمتي كه اروپائيان عنوان «سيستان خاص» به آن دادهاند (در مقابل «سيستان خارجي» كه به افغانستان واگذار شد) به ايران تعلق گرفت.

برخيهاي، طرح اين شهر را به هوشنگ نسبت دادهاند. مورخين بناي سيستان را به گرشاسب ـ يكي از نوادگان كيومرث ـ نسبت دادهاند. كشمكشهاي افغانستان با ايران بر سر ادعاهاي آن كشور نسبت به سيستان منجر به دخالت بريتانيا به عنوان حكميت گرديد. مشهد در نزدیکی روستای بش اویلی قرار دارد، مجموعه ای است بسیار زیبا و دیدنی در حدود ۳۰هکتار که سر چشمه این مجموعه در پای صخره بلندی واقع است که آب از درون آن می جوشد. به واسطه شرایط اقلیمی خاص دماوند، در گوشهوکنار این شهرستان میتوان چشمهها و آبشارهای زیادی را مشاهده کرد که هرکدام از آنها با زیباییهای خاص خود میتوانند هوش را از سر شما ببرند.

پس اگر شما نیز کنجکاو شدهاید، با مجله دلتا همراه شوید تا این چشمه های هفت رنگ باداب سورت را بهتر بشناسید. مسیر فرود نیز جذابیت خاص خود را دارد و قطعا تک تک شما را محو زیبایی خود می کند. به طور کلی مسیر تهران سمنان مسیر ایمن تری است و در طی آن میتوانید از غار دربند در مهدیشهر نیز دیدن کنید. مگر میشود برای دیدن چشمه باداب سورت تا مازندران زیبا سفر کرد و به دیگر مناطق زیبای اطراف آن نرفت؟ هستند نیز میتوانند از این موارد دیدن کنند.

قصر سردر دروازه­ی بزرگ عالیقاپو و بازار قیصریه و چهار بازار اطراف میدان نیز از بناهای او در این میدان است. در بین جاهای دیدنی اطراف اصفهان روستای ابیانه برای بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی محبوبیت بسیاری دارد. در اطراف این چشمه اندکی رسوبات آهن وجود دارد. چشمه ثریا چشمهای بزرگ و دیدنی است آب آن بسیار زلال بوده و حتی قابل قایقرانیاست. چشمههای آب معدنی سنگرود در روستای سنگرود از توابع دهستان عمار لو شهرستان رودبار واقع شده است در این روستا دو چشمه اصلی آب معدنی وجود دارد که به چشمه آب گاز و چشمه آب کولور شهرت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید