راز جنگل جیغ مشهد چیست؟

امکانات النگدره به همینجا ختم نمیشود و در قسمتهای مختلف این پارک جنگلی سرویس بهداشتی، محل بازی کودکان، نمازخانه، زمینورزش و امکانات رفاهی از این دست برای گردشگران تعبیه شده است. اکثریت این یادگارها باوجودیکه ویرانه ها اند، امروزهم میتواند دیده شود. ظهورآنها میتواند بخوبی نشانۀ پشتیبانان باشد، کسانیکه فراهم کنندۀ وسایل برپا کردن مجسمه است. درحالیکه هنر گندهارا بانکشاف خویش درسرزمین های مرزی هندو- ایرانیان ادامه داده و بودیزم درحال توسعه است، قدرت سیاسی پشتیبانان عمدۀ ایشان یعنی حاکمان کوشان بتدریج درحال غروب است. در ادامه برای پیشی بینی روند تغییرات از زنجیره مارکوف استفاد شد که با توجه به نتایج پیش بینی زنجیره مارکوف در سال 2030، در نواحی جنگلی تغییراتی معادل 10.70 درصد اتفاق خواهد افتاد؛ به عبارت دیگر از میزان نواحی جنگلی کاسته خواهد شد و عمده تغییرات مربوط تغییر کاربری از جنگل به کلاس های کشاورزی و مرتع به ترتیب با 901/6 و 172/9 کیلومتر مربع خواهد بود.

شهری که با داشتن دریا و جنگل های هیرکانی از محبوبیت زیادی برخوردار است. خانهای که این روزها به یک موزه تبدیل شده است و در واقع خانه میرزا کوچک خان جنگلی میباشد و همچنین از بازدیدکنندگان بسیار زیادی برخوردار است، خانه پدری میرزا کوچک خان جنگلی است. جنگل های ارسباران تبریز از قدمتی تاریخی برخوردار هستند و در طول تاریخ دارای نام های مختلفی بود که از جمله آن ها می توان به ارسبار، آزاربار و قراچه داغ و یا قره داغ اشاره نمود. ارسباران جایی است که از نظر تنوع جانوری هم واقعا منحصر بفرد و حیرت آور است و دقیقا به همین دلیل مورد دستبرد افراد شکارچیان غیر قانونی و افراد سو استفاه چی بوده است و به همین خاطر در سال ۱۳۵۰ به عنوان منطقه ی حفاظت شده معرفی شد.

سیاحان چینائی دراین منطقه درهزارۀ اول م ازتعداد زیاد یادگارهای تاریخی صحبت میکنند. مکان مقدس بودیستی در فندقستان نزدیک بامیان بعین ترتیب میتواند مربوط اواخر سدۀ هفتم یا اوایل سدۀ هشتم باشد، طوریکه توسط تعداد زیاد سکه های عربی- ساسانی نشان داده میشود که درآنجا یافت شده اند. در وایهای منزوی افغانستان کنونی مانند فندقستان بامتداد دریای غوربند، ساختن مجسمه های بودا و رنگ آمیزی تا این اواخریعنی سدۀ هفتم م جریان داشته که تقریبا کاملا “هندی” است. این سبک هنری انتخابی در گندهارای قدیمی انکشاف نموده و نام آن بزودی به سرزمینهای دوردست توسعه مییابد که بامتداد مسیرتجارتی بین هند شمالغربی ازطریق افغانستان و آسیای میانه بطرف چین یافت میشود.

مخروبه های بامتداد دریای پنجشیرواقع بوده و توسط باستان شناس فرانسوی درحدود 37/1936 حفرشده اند. از ویژگیهای خاص این آتشکده این است که طبق کاوش باستان شناسان، بزرگترین آتشکده سده نهم محسوب میشود. 3 رود بنت كرك، میلز و دیویدسون در این جنگل جاری هستند كه نشان از سرسبزی و زیبایی این منطقه كوهستانی دارد. دراوایل هنرمندان گندهارا برای محصولات خویش ازسنگ و بخصوص شیست آبی و فیلایت سبز منطقه استفاده میکردند.

موقعیت فعلی این اشیا نامعلوم است، اینها در موزیم کابل قرارداشتند که دراوایل سالهای 1990 مورد غارت وچپاول قرار گرفت. مرحله نخست این پارک ۶۷ هکتاری در قالب ۲۷ هکتار با ایجاد سرویسهای بهداشتی، نصب آلاچیقها، سطلهای جمعآوری زباله، کافیشاپ، نمازخانه و وسایل بازی کودکان رونق گرفت. نخست برخی از ملایان، در اینجا هم دشمنی مینمودند، و کسانی از آنان میخواستند بهواداری از الفبای کهن کتاب نویسند، ولی در اینمیان دو تن از ملایان نیکنام، خود پشتیبان دبستان گردیدند: یکی از آن دو ، شادروان شیخ هادی نجمآبادی بود که خود مرد دانشمند و آزاد اندیشه و نیکی میبود، و پس از برافتادن امینالدوله سرکشی و پشتیبانی بدبستان رشدیه و نگهداری آن را بگردن گرفت، و دیگری شادروان سید محمد طباطبایی بود که خود بنیاد دبستانی بنام «اسلام» نهاد و تا توانست از هواداری و واداشتن مردم بهواداری باز نایستاد.

بایستی در اینجا تشکری ویژه ای داشته باشم از دادگاه های شهرستان کلیبر و خداآفرین که هوای محیطزیست را به خوبی دارند و به پرونده های ما در اسرع وقت و بدون نوبت رسیدگی می کنند که البته قبلا چنین نبود و پس از دستورات و توجه ویژه ای که اخیرا مقام معظم رهبری نسبت به مسئله ی محیطزیست داشته اند،چنین فضایی ایجاد شده است. آن ها از زبان 5 سانتی خود برای چیدن میوه های رسیده استفاده می کنند. مجموعه فرهنگی تاریخی کاسپین پارت آمل موزه ای شامل تنوعی از صنایع دستی جذاب و دیدنی، میراث فرهنگی و غیره بوده و در فصل بهار و تابستان، میزبان گردشگران و جشن های بسیاری می باشد.

بعد از صرف صبحانه بطرف شهر آمل و روستای بلیران خواهیم رفت. این میتواند بواسطۀ چیزیکه بنام هنرگندهارا یاد میشود، واضح شود که در گندهارای قدیم (و ماورای آن در اوایل سده های هزارۀ اول و بعد تر) شگوفان بوده است. این نشان میدهد که شهرکابل یا حد اقل یک مسکونه دراینجا باید مربوط به دوران قبل از اسلام باشد. باینترتیب درهنرهای اولیه گندهارا، مجسمه ها اکثرا دربرگیرندۀ تصاویرخود بودا (بودا ساکیامونی) یا بودای آینده (مایتریا) بوده است.

درهنرگندهارا، بودهیساتواس غالبا بحیث شهزادگان زمان خویش تصویرشده اند که ملبس با دامن های مردانه، عمامه ها و مقدارهنگفت جواهرات میباشند. این انکشاف غالبا بازتاب نفوذ (ایرانیان) غربی میباشد. متاسفانه دریافت تاریخ این ساحات متعدد غالبا مشکل است. اما خب مسلما همه میدانیم که این باور نمیتواند حقیقت داشته باشد. وقتی بازدهی طرح­ زراعت چوب، یک دوره­ی 7 تا 10 ساله است، چگونه مسئولین سازمان جنگلها، مدعی می­شوند با کاشت 30 هزار هکتار در سال 1399(که آن نیز مطمئناً بطور کامل محقق نشده است)،تحولی شگرف در تولیدچوب را رقم زده و در 2 تا 3 سال آینده، صنعت پررونقی را ایجاد خواهند نمود؟

بیش از 76 میلیون نفر آن را تماشا کرده و منتقدین نیز امتیاز 91% را به آن دادهاند. تا آن زمان، حتی بسیاری از کارشناسان نیز به اهمیت این جنگل ها واقف نبودند. مطابق گزارشات محلی، الکساندر در این شهر با دختر داریوش ازدواج میکند. هنوز هم در تعداد زیاد محلات، بودیزم و اشکال انکشاف یافته هنر گندهارا باوجودیکه هندیزه شده، دوام میکند. زوال جدی و از بین رفتن تعداد زیاد تعمیرات بودیستی در حوالی سده ششم م شروع میشود، وقتی تازه واردان ترکی ازآسیای میانه باین سرزمین هجوم میآورند.

دروازه های معبد به غزنی آورده میشود که باعث غوغای بزرگ سیاسی در سده نزدهم میشود، وقتی برتانویان به کشورهجوم میبرند. یافته های فوق نشان میدهد که امپراطوری کوشانی درتماس نزدیک با انکشافات درغرب بوده است. با این حال، در فصل خشک زمانی که غذا کم است، ممکن است حتی به انسان حمله کند. بنابر این از روش های احتیاطی کومک می گیریم. هردو مجسمه نتنها ازنقطۀ نظرارتفاع از دلچسپی بزرگی برخورداراست. بلکه هر دو مجسمه باید بطوردرخشانی رنگ آمیزی شده باشند.

مجسمه های بودا را نمیتوان به زمان نقاشی ها و رنگ آمیزیها مرتبط ساخت. نقاشی های بامتداد بودای بزرگ سبک هندی دارند. وادی بامیان بامتداد معبرعمده ازطریق هندوکش قرارداشته و بحیث یک منطقه (پایگاه) نمایشی حد اقل از زمان یونانو- بکتریان بکاررفته است. در فصل بهار بخاطر سرسبزی و طراوت عالی درختان منطقه میتوان یک جنگل نوردی خاطره انگیز را تجربه نمایید و از هوای مطبوع نهایت لذت را ببرید.

جنگل های هیرکانی با 1.9 میلیون هکتار وسعت، از آستارا در منتهی الیه غرب استان گیلان تا گلی داغ در شرق استان گلستان امتداد دارند. این عبارت از نگاراهارای نویسندگان هندی و چینی است که یک محل مقدس برای بودیستها بوده و تعداد زیاد زایرین را بخود جلب میکند. این شاید مهمترین مسکونه درساحۀ جلال آباد درجریان نیمه اول هزارۀ اول بوده و مخروبه های آن یک مساحت حدود 15 کیلومترمربع را احتوا میکند. مفکورۀ ترسیم بودا بحیث یک شخص که تقریبا بطورهمزمان در گندهارا و وادی گنگا (باصطلاح هنر متورا) انکشاف میکند مربوط به جنبش روبانکشاف درسده های اولی عصرفعلی بارتباط فداکاری شخصی میباشد.

یکی از تماشائی ترین ساحات عبارت از تخت رستم در نزدیکی سمنگان (ایبک) در شمال کوههای هندوکش است که شامل یک مجموعه با یک گنبد و صومعه کنده شده درداخل سنگ است. درخود کابل، یک صومعه و گنبد درسال 1930 دربالای یک تیغۀ کوه شیردروازه یافت میشود (کوهی که مرز جنوبی کابل را میسازد). منار چکری بارتفاع ستون 19 متر و تاجگذاری شده توسط یک مایه اصلی نیلوفر و اصلا شاید هم سمبول بودیستی چرخ (سانسکریت – چاکره) فوق العاده دلچسپ وتماشائی است، که حدود 15 کیلومتردرجنوبشرق کابل و در بالای یک کوتل ناظربر وادی کابل ایستاده است.

یکی که درشرق قرار دارد بارتفاع 55 متربوده و احتمالا بزرگترین مجمسه درجهان است (شکل 11). حدود 1500 متربطرف غرب، مجسمۀ دیگری وجود دارد که ارتفاع آن 38 متر است. یکی ازاین مجموعه ها درجنوبشرق کابل درگلدره قراردارد (شکل 9). این شامل دو گنبد و یک صومعه مستحکم شده است که بصورت عام مربوط به سده های سوم و چهارم م است. درتپۀ مرنجان درشرق کابل باقیمانده های یافت شده که تا هنوزبا گچ پلسترپوشانیده شده و با رنگهای گلابی، سرخ، نصواری و آبی رنگ آمیزی شده اند.

صومعه مشهوردیگربودیستی در شترک، حدود 65 کیلومتر شمالشرق کابل و حدود 4 کیلو مترشمال بگرام/کاپیسا واقع است. این شامل صومعه اصلی وحدود ده گنبد است. از اینرو پیمانکار جهت انجام عملیات مبارزه، تعیین و از پیمانکار خواستیم تا برای تسریع در مراحل مبارزه با این آفت بر نیروهایش بیفزاید. از قسمت پایین پل به سمت بالاترین نقطه با پلکانی آهنی فضایی جهت عبور مردم طراحی شده. بودیزم و هنرگندهارا بازهم تکامل نموده و بیشتر از مدت طولانی سلطنت پشتیبان خویش (شاهان کوشان) دوام میکند که در سده سوم م بپایان میرسد. سمت سنگی شمالی وادی بامیان توسط غارهای مصنوعی مثل خانه زنبور بوده که بمنظور محله های رهایشی، جلسات و مقدسات برای بودیستهای زندگی کننده درآنجا خدمت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید