اهالی قلمی که در سال ۱۴۰۰ از این جهان رخت بربستند

پس از تسلیم خالو قربان، نیروهای دولتی وارد رشت شدند و چون مذاکرات صلح با جنگلی ها به نتیجه نرسید، نیروهای دولتی به تعقیب جنگلی ها پرداختند. حاکمان متعددیکه این سکه ها را نشرکردند عبارتند از(بترتیب کرونولوژی): ارد شیر1، اردشیر2، فیروز1، هورمیزد1، فیروز2، هورمیزد2، بهرام 1 و بهرام 2. آنها خود را “شاه کوشانها” یا حتی “شاه شاهان کوشانها” خوانده اند که نشان میدهد آنها خود را جانشینان شاهان (حقیقی) کوشان میدانستند. درقلمروی شاه ساکا (ساسانیان) یک سلسله سکه های مسی مطابق معیار”هندیان” ضرب زده شده که تقلید عنعنۀ چاپ های هندو- پارتیان توسط گوندوفاریس و جانشینان او میباشد.

همچنان واضح است که سرزمین ساکاها بایست سرزمین شاهانی بنام هندو- پارتیان بشمول گوندوفاریس باشد که سکه های خویش را درجنوب افغانستان قبل از ساسانیان نشرکردند. دراوایل سدۀ اول م، ایسیدورچاراکس درموقعیت های پارتیان تشخیص شده که بین زرنگیانا و اراکوزیا یک سرزمین بنام ساکستان بوده است. ساسانیان در مرکز امپراطوری خویش، سیستم مسکوکات پارتیان را میپذیرند که بربنیاد معیارهای آتن؟ ساسانیان در سرزمین های شمالشرقی خویش نیز سیستم مسکوکات کوشان ها را قبول میکنند. از منظر جامعهشناسی سیاسی نظریهی « محرومیت، سرخوردگی و کنش» نیز این ادعاد را ثابت میکند که محرومیت دراز مدت و سرخوردگی اقتصادی، مردم را وا میدارد که دست به خشونت بزنند و تنور جنگهای خانمانسوز را شعلهور کنند.

در ادامه این مطلب از رسانه هدهد کانادا، به معرفی چند فیلم ترسناک و روانشناختی ممنوعه به علت خشونت میپردازیم. در اجرای ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه، دستور العمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری مصوب سال 1379 فرماندهی کل قوا و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح (در بهمن ماه سال 1382) و با پیگیری مجدانه مسوولین و کارشناسان سازمان، یگان حفاظت سازمان با معرفی و انتصاب فرمانده، رسماً کار خود را از مورخ 24/12/84 آغاز نموده است. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از اجرای عملیات بیابان زدایی در ۷.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور خبر داد.

جنگل ابر با ۳۵ هزار هکتار وسعت قسمتی از جنگلهای باستانی هیرکانی است. تخریب به گونهای پیش رفته که امروزه وسعت جنگلهای این منطقه به 164 هزار هکتار کاهش یافته است. این جنگل خودرو در حدود 450 هزار هکتار از این دامنهها را به زیر تسلط خودشان درآوردهاند و در ادامه رویششان به ترکمنستان و ایران رسیدهاند. اما براساس روایات جدیدتری، این نام برآمده از بابک بابک پور مرداس یا بابک خرمدین، سردار ایرانی جنبش خرمدینان آذربایجان در قرن هشتم میلادی در دوره خلافت عباسیان است که در این قلعه استقرار داشته است. پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): همزمان با هشتم مرداد و روز جنبش حمایت از جنگل ها جنگل النگدره گرگان از وجود میزان زیادی زباله پاکسازی شد.

این نیزهویدا است که حاکم درشمال شرق فلات مسکون بوده و شهربلخ میتواند یکی از پایتخت ها باشد. بدون درختان، خاک آزاد با تاثیر آب و هوا از بین میرود، موضوعی که میتواند منجر به مشکلاتی در رشد گیاهان شود. این پارک پوشیده از جنگل انبوه دارای امکانات معمول پارکها مثل نیمکت، محل نصب چادر، آب آشامیدنی و آلاچیق است. همچنین در بیابانهای این ناحیه مانند دشت مارگو، ریگستان و دشت بکوا و جنوب گرشک ، ولایت نیمروز، جنوب فراه گیاهانی می رویند که در برابر خشکی و گرمای هوا، جنس نامساعد خاک و شوری ناشی از تبخیر آب مقاومند.

همچنین بهره برداری از درختکاری و جنگل هیرکانی دست کاشت به منظور زارعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مجاز اعلام شد. قلعه بابک متعلق به سردار ایرانی بابک خرمدین است که با شورش علیه معتصم به قهرمان تاریخی ایران تبدیل شد. سکه های مسی مربوطه بطوروسیعی در بلخ یافت شده و بعضی سکه ها حتی حامل قهرمان بهلو درروی آن است. اینها دارای شیوا و نرگاو او (ناندی) درعقب با یک قهرمان بکتریائی با خط شکسته یونانی است که بورزاواندو یازادو (“خدای متعال”) خوانده میشود.

توسعه این خط آهن از هزینه صادرات مواد خام و فراوردههای کشاورزی به چین کم میکند اما مخالفان طرح میگویند ساخت و ساز برای ایجاد راهآهن ممکن است به جنگلهای بکر آمازون لطمه بزند. لاکپشت های ماتاماتا زندگی در پهنه های آبی کم عمق با کف نرم و گل آلود مانند باتلاق ها، مرداب ها و جویبارها را ترجیح می دهند اما در بخش های کم عمق رودخانه آمازون نیز یافت می شوند. هامون پوزک و هامون صابری از نظر محیط زیست پرنده گان مهاجر آبی مشهور اند. اسب های آبی در امتداد بیشتر مسیرهای آرام رودخانه فراوان هستند، و کروکودیل های زیادی نیز وجود دارند.

مطابق کتیبۀ نقش رستم، قلمروی نرسه بحیث شاه ساکا ها شامل نه تنها سرزمین های ساکاها بلکه هندوستان و توران نیز است که ازدلتای هلمند تا سرزمین هندیها وسعت دارد. سکه ها شامل قهرمانان پهلوی بوده و نشاندهندۀ یک مصلح آتش ساسانی از زمان اردشیر است. اینها نشان دهندۀ یک مصلح آتش در عقب وتمثال شاه با تاج انفرادی اش درروی آن میباشد. بالاخره دراینجا سکه های مسی ضخیم وجود دارد که تا اندازۀ مشابه به گروه قبلی یعنی حامل تصویریک مصلح آتش درعقب آنست. چیز مشابه درمورد حاکمان هخامنشی بکتریا صدق میکند که غالبا نام ویشتاسپ را حمل میکردند.

نوع تاج ونام حاکم غالبا با سکه های نوع “کوشان” کوشانی- ساسانی مطابقت دارد. نامهای حاکمان متذکره درسکه ها شامل آنهائیست که توسط شاهان ساسانی ذکرشده اند، اما مردمان شاید مطابقت نداشته باشند. این نه تنها بواسطۀ سکه ها و نامهای (تاج-) ایشان نشان داده میشود بلکه همچنان بواسطه این حقیقت که آنها تماما سبک انفرادی تاج خویش را داشتند. ازاینجا معلوم میشود که حاکمان مربوط به خانواده شاهی بوده و آنها نامهای را اختیارمیکردند که شایستۀ مقام آنها بوده است.

لذا با اطمینان میتوان فرض کرد که عنوان شاه ساکاها جدیدا با ظهورساسانیان ابداع نشده بلکه عملکرد ووسعت صلاحیت آنها مربوط به زمانهای قبل ازساسانیان است. او بعلاوه، سکه های طلائی درتطابق به عنعنۀ کوشانها نشرمیکند که کاملا برخلاف عملکرد ساسانیان است. در ماانی که گایر در جنو آلمان از جنگل های آمیخته و ناهمسال سخن می گفت، یک جنل شناسی فرانسوی به نام گورتا روش کنترل را پیداکرد و در سال 1879 در نمایشگاه بین المللی پاریس ارایه نمود. هیچ چیز مانند قدم زدن در میان درختان انبوهی که در مه غلیظ غوطه ور شده اند نیست. در بین اینها سکه های مشهور کاسۀ (بشقاب مانند) طلائی کوشانی- ساسانی وجود داشتند.

حیات وحش به این دریاچهها سرازیر میشود و مطمئناً در طول بازدید خود، انواع و اقسام شگفتانگیزی را خواهید دید. در بازدید از مناظر طبیعی جنگل از آزار دادن حیوانات، شکار آنها، نوشتن یادگاری بر روی درختان و… مثل همیشه در هر جنگل نوردی وقتی که به دل طبیعت میرویم یادمون باشه که اونجا شهرداری زباله هارو جمع نمیکنه! در ایران بسیارند کسانی که خود کاری نمیتوانند و همیشه میخواهند کارهای ارجدار دیگران را هم از بها اندازند، و بیخردانه زبان بچنین سخنانی باز میکنند. قلب این سرزمین نمیتواند مشخص شود اما احتمالا حد اقل برای مدتی در جنوبغرب افغانستان فعلی موقعیت داشته باشد.

درهرصورت، دربین شاهان- حاکم متعدد و تابع “شاه شاهان” و متذکره درکتیبۀ نقش رستم، هیچ شاه تابع ساسانی درکوشانشهر(سرزمین کوشانها) یا در حصص شمالی افغانستان فعلی وجود ندارد. درهم های نقرۀ ساسانی شاپور2 و جانشینانش درتعداد زیاد ساحات افغانستان فعلی یافت شده است. یک گنجینه مهم با سکه های ساسانی درتپه های مرنجان نزدیک کابل یافت گردیده که شامل درهم های نقرۀ شاپور2 (309- 9)، اردشیر 2 (379- 83 م) و شاپور3 (383- 8) است. گزارش میشود که هرمزد 2 (303- 9) یک رابطه ازدواجی با (کوشان) شاه کابل برقرارمیسازد. یا بعبارۀ دیگر، ساسانیان (هنوز) برکوتلهای هندوکش بین بکتریا و وادی کابل تسلط نداشتند.

این متن همچنان بین نخبگان پارسی و ساکا تفاوت قایل شده و به زرنگیا، زرنکا یا درنگای قدیمی متنهای هخامنشی و زرنج بعدی منابع اسلامی اشاره دارد. کلَودیس مامیرتینوس، مورخ قدیمی دیگری میگوید که این برادر شورشی ازپشتیبانی “گیلها، بکتریانها و ساکا ها” برخوردار بود. سکه ها توسط کسانی بنام شاهان حاکم کوشانی- ساسانیان ضرب شده و در پهلوی مسکوکات ساسانی “حقیقی” مروج میباشد. قهرمانان آنها درخط پارسی میانه، پهلوی یا بکتریان (یونانی) میباشد. اینها دارای متن های در خط پارسی میانه و پهلوی است.

این متنها اکثرا دربالای چرم، درهردوجانب وبا خط شکستۀ بکتریان نوشته شده است. از این گاز می توان به عنوان سوخت موتورهای دیزلی ، گرمایش و تولید برق در توربین های گازی استفاده کرد. این یک بیماری است که می تواند باعث مرگ شود و در بهترین موارد ، باعث مشکلات مزمن کلیه می شود. آلمانها دچار مرگ جنگل شدند و به جای افزایش محصول، شاهد آفت شدید بودند، میدانید چرا؟

در مراحل اولیه لاروی این آفت از برخی میزبان های ترجیحی نظیر درختان بلوط، بید و توسکا تغذیه می کند اما لاروهای بالغ آن می­ توانند بیش از 500 گونه درخت و درختچه را مورد تغذیه قرار دهند. سیصد نوع گوناگون پرنده و هم چنین گونه های رو به انقراض ببر و کرگدن سوماتران نیز در آن سکونت دارند. درختان انجیر معمولاً در جنگل های بارانی جزء گونه های رایج درخت محسوب می شوند و رایج ترین درخت میوه در لایه کانوپی هستند. البته در روستاهای این منطقه نیز توازن سنی جمعیت، نامتناسب است و اغلب جوانان مهاجرت کردهاند. افراد اين قبيله معمولا برهنه هستند و تنها با تکهاي از پارچه قسمتهايي از بدن خود را ميپوشانند.به گزارش يورو نيوز، اين قبيله تا حدي با دنياي اطراف خود و تحولات آن بيگانه است که عبور يک هواپيما از منطقه مي تواند موجب وحشت افراد آن شود.مردان اين قبيله به شکار و ماهيگيري ميپردازند و زنان آن معمولا کشت و کشاورزي مي کنند.

دیدگاهتان را بنویسید