آسیب های انسانی در جنگلات افغانستان

جهانِ جنگلی خنک و پر از سایه ناگهان جای خود را به کورههای داغ پوشیده از علفزارها میدهد. چرا در عصر آگاهی بشر خاطرات جنگل پر از قصه های آتش است که از انسان بر می خیزد؟ اینجاست كه ابرها تمام وجودت را در بر میگیرند. خوشبختانه در کشور عزیزمان ایران زیبا امکان ایستادن روی ابرها وجود دارد. او میگوید:پس از دورهی دیکتاتوری، اکری روی جوامع روستایی و حفاظت سرمایهگذاری کرد و ما را به منابع مالی دولت فدرال وابستهتر کرد.

این زمان مقارن با انتقال وضعیت برزیل به حکومت غیرنظامی بود. توجه کنید برای بارگیری دوچرخه ها در هواپیما، می بایست چرخ ها را از بدنه جدا کرده و سپس آنها را در فرودگاه بسته بندی نمود، همچنین اگر جعبه های مخصوص این کار را بخرید برای همه سفرهایتان با هواپیما راحت خواهید بود. دقت کنید زومیت، وبسایتی عمومی است و افراد با سطوح دانش مختلف دیدگاههای خود را مطرح میکنند. جنگل های بارانی آمازون در تمام فصول سال دارای هوایی گرم با رطوبتی بسیار زیاد است. در بسیاری از موارد سعی در متوقف کردن این روند بهمعنای رویارویی با افراد مسلحی است که بهراحتی میتوانند دست به کشتن مردم بزنند.

به گفته او، پایین آمدن سطح بارانهای موسومی و گرم شدن زمین در افغانستان ارتباط مستقیم با جنگلزدایی در افغانستان و منطقه دارد. خبرگزاري آريا – جنگلهاي جهان درحال کوچکتر شدن هستند، اگرچه طي سالها در برابر تاثيرات انساني مقاومت کردهاند اما نتيجه پژوهشي جديد نشان ميدهد جنگلها به نقطهاي بحراني رسيدهاند. مندس قبل از ترور شدن در سال ۱۹۸۸، لقب «گاندی آمازون» را بهدست آورد. البته قبل از تفییر تا حمله مغول در خود محیط خراسان شکل اصلی آن گویان رایجتر بودهاست. زبان اصلی زومیت فارسی است؛ لطفا در هنگام ارسال مطالب از زبان فارسی استفاده کنید. ساکنان اصلی جنگلهای بارانی موثرترین مدافعان آن هستند، دقیقا به این دلیل که آنها به این منابع به چشم ذخایری که باید استخراج شده و فروخته شود، نگاه نمیکنند.

قدرت ازبینبردن ابزار گرانقیمت قطعکنندگان درختان و معدنکاران موثرترین عامل بازدارنده آژانس IBAMA بود اما رئیسجمهور در ویدئویی که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، گفت:روش کشور سوزاندن ماشینآلات نیست. جوریپ یکی دیگر از مردم محلی که در امر یافتن محل پاکسازیها با دیگر افراد همکاری میکند، میگوید:سفیدپوستان هرگز به فرهنگ ما احترام نمیگذارند زیرا این یک فرهنگ پول نیست، یک فرهنگ کشاورزی تجاری نیست. ورود غریبهها به این جشن برای تماشا تنها با اجازه روسای قبایل امکانپذیر است. ما برای دفاع از منطقه باید با هم متحد شویم و این جا را به روش خودمان توسعه دهیم. لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا درحال سخنرانی در جریان مراسم به خاکسپاری مندس در ۲۵ دسامبر سال ۱۹۸۸دیدگاه مندس اعتبار خود را حفظ کرده است: مزایای اقتصادی و زیستمحیطی جنگلی که خود را با گونههای مختلف احیا میکند، نسبتبه ایجاد علفزارهایی که گسترش آنها وابستهبه شرایطی است که درنهایت منجر به خشکسالی میشود، بیشتر است.

منطقهای در آمازون تحت نام مندس مورد حفاظت قرار گرفت و در سال ۲۰۰۷، رئیسجمهور لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا مؤسسهی حفاظتی را درون وزارت محیط زیست ایجاد کرد و نام آن را مندس نهاد. وزیر محیط زیست برزیل در ملاقاتی با مدیران اجرائی بخش کشاورزی، اعلام کرد:کلید نجات اقتصادی اکری (یکی از ایالتهای برزیل) کشاورزی تجاری است. هرگونه بیاحترامی به کاربران، مدیران یا اشخصا حقیقی و حقوقی دیگر ممنوع است.10.

آنها به 180 زبان مختلف صحبت می کنند. هر سال در ماه های ژوئن و اگوست، قبایل مستقر در جنگل آمازون و شهرهای اطراف جشنی به نام کوارپ برگزار می کنند. از جمله آثار تاریخی متعددش میتوان به مواردی همچون دژ «طوماسیاش»، «کلیسای نارینی» و «قلعه بابک» اشاره کرد. با عقب کشیدن دولت از موضوع حفاظت از جنگلها، باید روشهای دیگری برای برخورد با این مشکل پیدا کرد. با اینکه برقی که مارماهی تولید میکند خیلی زیاد است. در ماه مارس، وزارت معادن اعلام کرد که ممنوعیت معدنکاری صنعتی را در مناطق بومی لغو میکند.

البته در قسمت هایی از رودخانه آمازون که دارای آب گرم و نسبتاً راکد است، حیوانات عجیبی نیز زندگی می کنند که یک نمونه از آنها، نوع خاصی از گربه ماهی است که به دلیل زندگی در یکی از بکرترین مناطق دنیا بسیار بزرگ تر از حد معمول است. Lymantria dispar (L.)، یکی از مخرب ترین آفات برگ خوار درختان جنگلی در نقاط مختلف دنیا میباشد. بزرگ ترین رودخانه دنیا آمازون است که با 1100 انشعاب و 7/6 هزار کیلومتر طول، از کوه های 12 میلیون ساله اند در آمریکای جنوبی شروع شده و پس از گذر از یک مسیر پرپیچ و خم، به سمت شرق و اقیانوس اطلس می رود.

با تجزیه بقایای بدن گیاهان و جانوران سبب بهبود و تقویت خاک می شوند. اگر این پوشش گیاهی را بردارید، خاک سطحی منطقه بهسرعت خشک و تهی میشود و برای تجدید نیاز به تجهیزات گرانقیمتی دارد. این گیاهان سریعا رشد کرده و تبدیل به چراگاه میشود. در جنگلهای آمازون هنوز قبایلی هستند که به دور از هیاهوی شهر و به سبک گذشته و اجدادشان به زندگی خود ادامه میدهند. قبلا از هاینریک فون کوتا، گئورک لودویک ـ هارتیگ بود که در سال 1791 کتاب خود را برای جنگلبانان آلمان نوشت و در کتاب خود فنون مربوط به کشت پیسه­آ و تجدید حیات طبیعی توسط شیوه پناهی را تشریح نمود.

ما فکر میکردیم که آنها هرگز به ما نخواهند رسید. ما فکر میکردیم جنگل خیلی بزرگ است. شمار این قتلها در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. متوسط درجهٔ حرارت، در مرکز آمازون، در حدود ۳۰ درجهٔ سانتیگراد (۸۶ درجه فارنهایت) غربی ترین بخش این منطقه، در حدود ۲۵ درجهٔ سانتیگراد (۷۶ درجه فارنهایت) است. در مجموعه چیزی در حدود ۱۰۰ نوع پوشش گیاهی متنوع در این جنگل وجود دارد که در نوع خود بسیار هیجان انگیز است.

یکی دیگر نقاط قوت جنگل ابر سمنان پوشش گیاهی و البته جانوری متنوع آن است. نتیجهی گزارش نشان میداد که تنها «تغییر تحولگرا» میتواند از انقراض یک میلیون گونهی گیاهی و جانوری جلوگیری کند. جنگل ابر با 35 هزار هکتار وسعت، قسمتی از جنگلهای باستانی هیرکانی با قدمت چهل میلیون سال محسوب میشود. طبق تحقیقات به دست آمده، طول عمر این رودخانه ۱۱ میلیون سال محاسبه شده است. گروه گردشگری افرا آفرود سفر خود را از دالان بهشت که به بهشت روی زمین معروف است ویک مسیر بسیار بسیار زیبا و دیدنی و کاملا آفرودی می باشد آغاز می کند .

پیگمهها یک گروه قومی در جنگلهای بارانی کشور کامرون هستند که سبک زندگی متفاوتی از مردم ساکن قاره آفریقا دارند. در افغانستان یک تعداد زیاد پهن برگان وجود دارد. بادغیس ازقدیم الایام تا امروز بنام گدام خراسان و حوزه غربی افغانستان مشهور بود. خیلیها درباره بهترین زمان سفر و فاصله جنگل ابر تا تهران و این جور چیزها سوال میپرسند. ۱۲. ↑ محمدتقی میرابوالقاسمی، دکتر حشمت و اندیشه اتحاد اسلام در جنبش جنگل، ج۱، ص۴۷ و پانویس۱، تهران ۱۳۷۸ ش.

دیدگاهتان را بنویسید